Viktigt när man designar webbsidan

Det allra viktigaste när man skapar en webbsida är att den är lättnavigerad och tydlig. Man bör använda sig av stark kontrast mellan de olika delarna av sidan, liksom mellan text och bakgrund. Då blir den information man presenterar mycket mer lättläst och tröttar inte ut ögonen på besökaren.

Färg och form samverkar

En del färger passar bra ihop, medan andra gör en webbsida svårläst och bidrar till ett oseriöst i
ntryck. Det finns många resurser på internet där man kan ta reda på vilka färger och typsnitt som passar bra ihop. Till exempel är det rekommenderat att man har olika typsnitt på rubrik och brödtelaptop-593673_960_720xt när man presenterar texter på internet, eftersom det ökar kontrasten och gör det lättare att skilja mellan olika delar av sidan.

Det är också viktigt att inte ha för många element på sidan, utan hålla sig till en enkel och snabbladdad layout. Ett tips är att spalta upp all sorts information i olika rubriker och underrubriker för att underlätta navigering. Förstasidan får gärna vara extra enkel och översiktligt förklara vem webbsidan tillhör och vad man erbjuder, medan mer detaljerad information finns under andra sidor som ”Om oss” och ”Vår historia”.

Inte bara text

Många fokuserar på att fylla sina webbsidor med textbaserad information, men besökare tycker om variation. Därför är det en bra idé att också använda sig av bilder, videor och kanske ljudfiler och animationer. Speciellt interaktiva saker som frågeformulär och små spel är intressanta, speciellt för yngre besökare.

Framförallt bilder hjälper till att tydliggöra textens innehåll så att besökare och kunder snabbt får sig en överblick över vad texten kan tänkas handla om. De är också bra för att stycka upp en längre text och ge ögonen någonting att vila på. Då ökar chansen att besökaren läser hela texten och inte slutar efter något stycke.