Vad är en webbsida?

En webbsida är ett företags sätt att synas utåt på internet. Det är ett viktigt komplement till andra typer av marknadsföring som reklam på TV och radio och ger företaget en chans att öka sin synlighet rejält.

Intresserade personer lockas till sidan

Allt fler människor använder sig av internet dagligen och det är vanligt att man söker information om företag i olika sökmotorer som Google. De företag som saknar en webbsida går därför miste om många potentiella kunder som istället försvinner till konkurrenterna.

Om man har utformat sin webbsida rätt och varit noga med att bara publicera relevant och välskriven information, har man stor chans att öka sin synlighet i visual_designsökmotorerna. Detta leder i sin tur till att fler personer hittar till företaget och försäljningen ökar.

Till skillnad från traditionell marknadsföring i radio och TV, söker sig kunderna själva till webbsidan. Det innebär att de har ett genuint intresse av den information som finns på presenterad och är mer benägna att köpa de varor som erbjuds. Att inte utnyttja den relativt enkla men oerhört effektiva marknadsföring en webbsida erbjuder, gör att man går miste om enorma intäkter och även passiv marknadsföring i form av personer som länkar till företaget på olika forum och sociala medier.

E-handel ökar intäkterna

Om man tillverkar eller säljer produkter kan man också starta en egen e-handel på webbsidan. En del företag säljer enbart via webben medan andra har e-handeln vid sidan om en fysisk butik, och vad som passar ens eget företag bäst beror på hur stark den fysiska handeln är och hur stora lokal- och personalkostnader man har. Oftast är en e-handel billigare och man kan dra nytta av att allt fler människor sköter sina inköp över internet. Även om onlinebutiken bara sköts vid sidan om den vanliga butiken kan det leda till stora intäkter årligen, och i vissa fall behöver man inte ens något lager till sin e-handel eftersom man ofta kan beställa produkter direkt från leverantörerna så fort en beställning lagts.